Volám sa Karol Herian, som kouč a lektor a pozývam vás na cesty učenia sa pre vedomý život a prácu.

Vydáme sa smerom k objavným skúsenostiam a prekročíme mnohé horizonty, budeme vnášať vedomie do našej práce a vracať sa k tomu, čo sme zabudli. Pozrieme sa na predstavy, ktoré máme o sebe a svete, niektoré programy opustíme, iné stratégie a postupy si vytvoríme. Budeme sa učiť, aby sme dokázali prejaviť našu ľudskú veľkosť v každom dni života a práce.

Ako kouč a lektor netrénujem techniky a znalosti, naopak, podporujem a iniciujem vlastné poznanie a rozvoj u každého jednotlivca alebo tímu.

V učení sa, ku ktorému pozývam firemných klientov i súkromné osoby, nasledujeme cesty sebarealizácie – poznanie seba, vlastnej mysle a kontextov práce, tvorivé konanie a zodpovedné vedenie seba a druhých. Takto môžeme  naplno využiť vlastný potenciál a súčasne sa priblížiť k múdrosti, vnútornej slobode a radosti.

Na týchto stránkach je moja ponuka.

V jej strede je dôvera a majstrovstvo, dve kľúčové momenty nášho konania a každej úspešnej práce.

diagram