karolVyštudoval som kybernetiku, čo ma priviedlo ku konzistentnému a systematickému mysleniu. No aby sa moje myslenie sústredilo na ľudské témy a bytostné otázky, vyštudoval som aj filozofiu. Učil som sa na niekoľkých univerzitách na Slovensku i vo svete. Pracoval som v Prahe v Nadácii OF ako manažér projektov, v Bratislave som bol redaktorom kultúrneho týždenníka, moderoval som televízne diskusie, dva roky som manuálne pracoval, krížom-krážom som precestoval Ameriku a potom som učil na rôznych školách, viedol som univerzitnú katedru. A od roku 2009 cestujem za ľuďmi a firmami po celom Česko – Slovensku ako kouč a lektor: s rešpektom a vášňou učím a asistujem pri rozvoji ľudí, tímov a organizácii.

Od mlada ma fascinovali ľudské príbehy a povahy, zdroje motivácie, dôvody ľudského konania ale tiež spoločnosť, jej pohyby a trendy, hľadal som cesty efektívneho učenia a vždy som vedel, že dobrý príklad pre život nám ukázal pred dva a pol tisícročím Budha. Podieľal som sa na niekoľkých vedeckých projektoch, publikoval som desiatky odborných článkov. Vydal som dva romány a napísal dve divadelné hry. Manažérske skúsenosti som získaval aj v rámci projektu The Prince of Wales Business Leaders Forum (Veľká Británia), komunikáciu v medzinárodnej skupine som trénoval v rámci Move together projektu (Brusel, Paríž) a silné lekcie z leadershipu som získaval v medzinárodnom projekte U4F a School for Transformative Leadership, Olomouc. 

Absolvoval som výcvik v NLP, Tréning trénerov, Focusing a mnohé kurzy v procesorientovanom prístupe k človeku, absolvoval som úvod do satiterapie. Ukončil som ICF akreditovaný výcvik v koučingu (Business Coaching College, Bratislava) a tiež výcvik v Business Leadership Coaching v CeveySystems. V Asociácii lektorov a kariérnych poradcov pôsobím ako garant vzdelávania, pôsobil som ako školiteľ a metodik vzdelávania v Iuvente, v Živej učebnici, som konzultant domácich a zahraničných projektov.

Koučing a lektorovanie sú pre mňa vzrušujúcou cestou učenia sa i učenia druhých – sú to mocné nástroje rastu človeka. Pomáhať druhým ľuďom rozvíjať sa je krásne povolanie a robím ho veľmi rád! Hlbšie sebapoznanie, leadership, efektívne stratégie pre prácu a život, sociálne a manažérske kompetencie, zdravé rozhodovanie sa, kreativita, emočná inteligencia či duševná kondícia… to všetko je možné sa s chuťou učiť a vedome rozvíjať. V prospech seba i svojho okolia.

Pozývam vás k takémuto dobrodružnému učeniu sa.

Karol HERIAN


Pri realizácií komplexnejších vzdelávacích projektov spolupracujem s kolegami z ALKP , Živej učebnice  Wifi Czech Republic

Už dnes sa môžeme v dôvere učiť a približovať sa k vlastnému majstrovstvu.