Ako objaviť a využiť zdroje v človeku?
Ako odkryť zdroje ukryté vo vzťahoch a nakoniec zdroje spiace v spoločenstve?
Až príliš často sú v našich organizáciách tieto zdroje nerozpoznané a „zamrznuté“.

S radosťou a pokorou učím a sprevádzam organizácie, ktoré nechcú plytvať najdôležitejšími aktívami a hodnotami, ktoré majú a naopak, chcú ich naplno využiť v prospech jedinca i celku.

1. Cesta rozvoja sa začína programami pre rast osobných kompetencií jednotlivcov.

2. V jej strede človek napreduje, lebo sa učí zdravo a presvedčivo pracovať s druhými ľuďmi.  

3. A na konci prekvitáme, lebo sa učíme tvoriť spoločenstvo (tím, organizáciu, rodinu či svet), v ktorom sa v najvyššej možnej miere prejaví potenciál každého človeka.

Pyramída na stránku - final

V našich organizáciách a tímoch máme ohromný kapitál, know-how a skúsenosti a predsa, podstatná časť aktív a hodnôt je nerozpoznaná alebo neprejavená. Tieto zdroje sú uzamknuté v ľuďoch, ktorí sa ako jedinci neprejavili, ohromné bohatstvo je uviaznuté v náročných vzťahoch a nakoniec ani netušíme, koľko darov nám môže generovať spoločenstvo – najzrelšia fáza vo vývoji tímu a organizácie.

 Pritom existujú cesty ako  uvoľniť tieto „zmrznuté“ zdroje a využiť naplno potenciál ľudí, podporiť potrebné zmeny, prebudiť odvahu a tvorivosť zamestnancov v prospech tímu a jednotlivcom umožniť osobnú sebarealizáciu a satisfakciu.  Aby organizácie neplytvali hodnotami, ktoré už majú a zhodnotili ich pre seba, pre svojich zákazníkov, pre rodiny, mestá či svet.

    Stretnime sa.

MOJE SLUŽBY