Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde ti rozumejú.

Pre verejnosť a rodiny realizujem otvorené kurzy a workshopy na témy:

 • Vzťahy ako kľúče k prežitiu/ k zdravému spolužitiu
 • Výchovávame deti – vybrané „lekcie“ pre rodičov
 • Emočná inteligencia v rodine
 • Ako sa spolu rozprávať
 • Na čo mám talent?
 • Bdelosť – hojivý balzam na dušu
 • Hra v našom živote a v práci
 • Cesta labyrintom – stavba labyrintu a prechod ním

Tvorba spoločenstva – zázrak ľudského spojenia
Tento seminár pôvodne vyvinul americký psychiater a spisovateľ Scott Peck. (Najviac ho preslávila jeho kniha The Road Less Traveled – Nevyšliapanou cestou, ktorej sa vo viac než 20 jazykoch predalo cez 10 miliónov kusov. Procese CB popísal v knihe The Different Drum: Community Making and Peace – V inom rytme.)
Seminár, na ktorý vás pozývam, predstavuje hlboký skupinový proces. Je to cesta k autentickej a rešpektujúcej komunikácii a k vytvárania vzťahov na hlbokej úrovni, kedy môžeme spoločne zažiť „smrť“ skupiny a zrod spoločenstva. V kruhu sa stretneme so samými sebou a s druhými ľuďmi spôsobom, ktorý sa veľmi líši od bežných komunikačných výmen.
V našom seminári hľadáme odvahu a ochotu vnímať sa navzájom, počúvať sa, byť úprimní k sebe i ostatným, byť otvorení, zdieľať svoje skúsenosti a prežitky, ale i mlčať, ak nie je čo zdieľať. Až potom vyrastá šanca prežiť v kontakte s druhými ľuďmi pravdivé hlboké stretnutie, ktoré vo svojom dôsledku vedie k prijatiu a k vlastnej slobode.

Vždy aspoň dvaja facilitátori sprevádzajú skupinu rôznymi fázami vývoja, pričom sa nerieši vybraná téma či program. Účastníci sa učia nasledovať „vodítka“ komunikácie a ak to dokážu, je veľká pravdepodobnosť, že skupina zažije veľký pocit súnaležitosti, prijatia a bezpečia. A to platí nielen na seminároch, ale následne aj v bežnom živote.
Tvorbu spoločenstva môžeme vnímať ako laboratórium komunikácie a praktizovania svojho skutočného „ja“. Účastníci sa učia identifikovať a opúšťať osobné obrany a bariéry, ktoré inak stoja v ceste k hlbokým vzťahom a k zážitku spoločenstva.
Community building (CB) ako metóda sa využíva pri zámernej tvorbe a podpore komunít či hlbokej transformácií pracovných tímov, ale je aj silným nástrojom učenia sa a osobného rozvoja ľudí, dokonca aj tých, ktorí sa vopred nepoznali a ani nemajú zámer spoločnú komunitu do budúcnosti vytvárať.

Čo si odnesiete
Okrem zážitku hlbokého prepojenia s druhými ľuďmi:

 • Naučíte sa lepšie počúvať a byť viac prítomní s rodinou, s priateľmi a spolupracovníkmi
 • Pozornejšie si budete všímať svoje pohnútky, emócie a potreby, naučíte sa ich nasledovať a aj ich vypovedať
 • Uvidíte svoje obrany, ktoré ste si v živote vytvorili a kvôli ktorým sú stretnutia s druhými menej uspokojivé
 • Dokážete ľahšie púšťať predsudky a očakávania ohľadom seba i druhých
 • Budete s väčším nadhľadom a rešpektom prekonávať odlišnosti vo vzťahoch s druhými ľuďmi
 • Posvietite si na svoj strach, ktorý vám bráni naplno sa prejaviť a vypovedať veci zo srdca
 • Zažijete liečenie niektorých smútkov či minulých bolestí
 • Oceníte svoje osobné silné stránky a nadania a ponúknete ich druhým
 • Užijete si ticho ale i vzájomnú radosť
 • Porozumiete fázam rozvoja skupiny a budete vedieť ako podporiť rozvoj rodiny či tímu
 • Prinesiete „ducha“ komunity späť do svojho každodenného života (práca, rodina, iné kruhy)

Seminár Tvorba spoločenstva – zázrak ľudského spojenia – ponúkam v mierne upravenej podobe pre
1. pre skupiny rodičov
2. pre rodinných príbuzných (dospelí plus deti vo veku nad 17 rokov)

Ciele, formát a priebeh seminára sú rovnaké ako je vyššie popísané v prípade otvoreného semináru, avšak v tomto prípade sa prirodzene budú viac otvárať témy o výchove detí a témy rodinných vzťahov.