Je to kvalita vzťahu medzi učiteľom a žiakom, ktorá rozhoduje.

Thomas Gordon

Pre pedagogických pracovníkov a kolegov v pomáhajúcich profesiách pripravujem programy „Posilnení učitelia“ a „Lekcie zo Živej učebnice.“ Okrem toho ponúkam rôzne psychosociálne programy, workshopy o zvládaní stresu a prevencii vyhorenia, na posilnenie tímovej práce, riešenie konfliktov a podobne.

Samozrejme, aj pre skupiny pedagógov, vychovávateľov a sociálnych pracovníkov pripravujem transformatívne semináre – Tvorba spoločenstva.

Ciele, formát a priebeh seminára sú rovnaké ako je popísané v sekcii PRE VEREJNOSŤ A RODINY,
avšak v tomto prípade sa prirodzene budú viac otvárať témy pedagogické, odborné, výchovné či sociálne.