Firma potrebuje inteligenciu a úsmev každého jednotlivca, aby mohla fungovať a rozvíjať sa.

Édouard Stacke

1. úroveň: Vzťah človeka so sebou samým
Rozvoj osobných kompetencií zamestnancov

Témy:

sebapoznanie a sebarozvoj
identifikácia talentu
osobná sila a efektívnosť
sebamotivácia
manažment času
postoje a hodnoty
work – life balance

rozhodovanie
inovatívne myslenie
sústredenosť a uvoľnenie
prezentácia
manažment stresu
schopnosť osobnej zmeny
prevencia vyhorenia

Realizujem:

 • školenia
 • zážitkové semináre
 • interaktívne workshopy
 • prednášky
 • individuálny koučing

2. úroveň: Vzťah človeka s inými ľuďmi
Práca s ľuďmi – rozvoj sociálnych a líderských kompetencií založených na chápaní a tvorbe vzťahov

Témy:

prebúdzame potenciál v tíme
vedenie ľudí a tímov
riešenie konfliktov
mentoring
budovanie či ozdravenie vzťahov
organizačná kultúra

zdravá a otvorená komunikácia
motivácia
manažment zmeny
koučing
emočná inteligencia
tréning trénerov

Realizujem:

 • školenia
 • zážitkové semináre
 • interaktívne workshopy
 • koučing
 • prednášky
 • konzultácie
 • teambuilding
 • plánovacie a facilitačné stretnutia
slide 02

Existujú cesty ako v organizácii uvoľniť „zmrznuté“ zdroje a využiť maximálne potenciál ľudí, podporiť potrebné zmeny, prebudiť odvahu a tvorivosť zamestnancov a predsa im umožniť osobnú sebarealizáciu a satisfakciu.

Tieto cesty rozvoja realizujem na troch úrovniach:

V rozvojových programoch kladiem dôraz na vytváranie atmosféry dôvery, otvorenosti a motivácie, keď spoločne s účastníkmi tvoríme inšpirujúce učiace sa laboratórium. Súčasne posilňujem účastníkov k transferu a aplikácií nových kompetencií do praxe.

3. úroveň: Vzťahy prekračujúce všetky odlišnosti 
Tvorba spoločenstva – proces, ktorý vedie k najzrelšej forme organizácie či tímu: všetci sú lídri a nesú zodpovednosť, hlboká dôvera, samoorganizácia, rozdiely sú zjavné, rozpoznané a ocenené, ľudia rešpektujú seba i druhých, splna sa môžu prejaviť.

Realizujem špecifické semináre Community building prispôsobené konkrétnej organizácii či tímu. Tvorba spoločenstva – Community building (CB) je zážitkový skupinový proces pôvodne vyvinutý Scottom Peckom. Seminár CB poskytuje príležitosť pre silné a intenzívne budovanie vzťahov a zážitok prepojenia s ostatnými a samými sebou. Zlepšuje komunikačné a vzťahové zručnosti a vedie k osobnému a profesijnému rastu. Väčšina skupín nekomunikuje úprimne a budovanie dôvery nie je jednoduché. Skutočná dôvera, otvorená komunikácia a zdravé spoločenstvo nevzniknú len tak náhodne – na seminári sa učíme toto spoločenstvo tvoriť zámerne.
Facilitátori sprevádzajú skupinu rôznymi fázami vývoja, pričom sa nerieši nutne vybraná téma či program. Účastníci sa učia nasledovať „vodítka“ komunikácie a ak to dokážu, je veľká pravdepodobnosť, že skupina zažije veľký pocit súnaležitosti, prijatia a bezpečia. A to platí nielen na seminároch, ale následne aj v bežnom pracovnom živote.
Community building (CB) ako metóda sa využíva pri hlbokej transformácií pracovných tímov. Je aj silným nástrojom učenia sa a osobného rozvoja ľudí a účasť na seminári prináša merateľné pozitívne dopady na pracovný a osobný život.

Semináre CB vo firmách a pracovných tímoch nemajú tak hlboký osobný rozmer ako CB pre verejnosť či pre rodiny. V kontexte pracovných tímov nejde o hlboké osobné zdieľanie ale predovšetkým o prejavenie a následne transcendovanie odlišností medzi ľuďmi. Uznanie a akceptácia rozdielov a všetkých iných blokov a vyrušení v našich vzťahoch, je tou „zázračnou“ zložkou CB, vďaka ktorej tím prejde transformáciou.
Semináre CB môžeme podľa potrieb kombinovať s iným rozvojovými metódami a facilitačnými prístupmi. V ich rámci sa vieme venovať špecifickým potrebám či cieľom skupiny ako je napríklad strategické plánovanie, odsúhlasenie zmien, hľadanie konsenzu vo vybraných témach, nastavenie pravidiel, vyjasnenie rolí a pod.

Viac o priebehu, metóde a prínosoch seminárov Community Building pre pracovné tímy sa dozviete v priloženom dokumente tu.