Vzťahy

Dôvera a majstrovstvo – dve polarity výkonu

Dôvera a majstrovstvo sú potrebné odrazu ako výdych a nádych, ako uvoľnenie a úsilie. Sú to kľúčové polarity nášho života, všetkého konania ale i výkonu na pracovisku. Dôvera oslobodzuje, majstrovstvo napĺňa. Ak ich dokážeme obe vnímať a v rovnováhe pestovať, vytvárame základy efektívnej práce, vynikajúcich výsledkov a spokojnosti.

Ak chýba dôvera, sme ustráchaní a život a práca sa redukuje na sériu cieľov, procedúr a kontrol. Ak chýba majstrovstvo, teda vôľa a odvaha sa učiť a praktizovať svoje kompetencie a remeslo, ostaneme v sivej zóne nemennosti a nikdy sa naplno neprejavíme.

Dôvera je pre človeka ohromný zdroj aj vo chvíli, keď sa všetko ostatné stratí.
Dôvera je prekročenie závislosti na istote, skok do života, prekonanie strachu a limitov, maximálna odvaha.  Prijatie skutočnosti a smelé činy. Keď máme dôveru, nepotrebujeme techniky, návody a cudzie barličky a iba z dôvery môže vzniknúť niečo nové, originálne a vlastné. Dôvera je ticho a istota bojovníka, ktorý pred ničím neutečie. Dôvera v seba a v zmysel svojich krokov. Dôvera vo svet, v procesy, dôvera v  ľudí, tím a prácu. Dôvera vo vlastné rozhodnutia, v schopnosti učiť sa a konať a aj niesť dôsledky zlyhaní či nevydarených rozhodnutí.
Bez dôvery nie je možný život žiadneho človeka, rodiny, organizácie, podniku, žiadneho štátu. Bez dôvery život a práca strácajú slobodu a tvorivosť, menia sa na tuhý kontrolovaný systém.
Život v dôvere je ľahší. A dôvera má aj veľmi pragmatický význam v profesionálnom živote: dôvera na pracovisku a v tíme je obrovský kapitál umožňujúci tie najlepšie výkony.
Ak iní dôverujú nám, nášmu konaniu, našej práci, našim výsledkom a službám, sme veľmi zodpovední, posilňujeme partnerov, obchodné vzťahy a vytvárame nové príležitosti. Ak my dôverujeme iným, umožňujeme im rásť a podávať najlepší výkon.
Dôvera je púšťanie a druhou polaritou je rast.
Majstrovstvo je najdôstojnejšie vyjadrenie ľudského talentu v akejkoľvek oblasti:  ľahkosť a náročnosť, vášeň i pokoj, plné zaujatie a súčasne nadhľad. Majstrovstvo druhého človeka vždy rozpoznáme – vidíme u neho vernosť sebe a svojmu dielu, bolesť a radosť súčasne, vytrvalosť a pokoru, maximálnu zodpovednosť a s ňou aj oddanosť. A nakoniec hotovú prácu a tie najlepšie výsledky.
Majstrovstvo je schopnosť vo svojej práci i v živote naplno prejaviť svoje poznanie, zručnosti a múdrosť. Kvôli majstrovstvu sa učíme, prehodnocujeme, prekonávame; majstrovstvo nás motivuje, skrze majstrovstvo naplno vyjadrujeme svoj potenciál a talenty.
Majstrom môže byť človek v akejkoľvek oblasti, jedno či je to elektrotechnika alebo varenie, stavebníctvo alebo obchod, učenie, šport, počúvanie… a vždy je to „flow“,  plná sebarealizácia človeka.
A napokon tajomstvo – majstrovstvo sa nikdy nedá plne dosiahnuť, k majstrovstvu sa môžeme vždy iba približovať. A predsa tak veľmi inšpiruje!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *